blog image
2023-05-25 13:28:23

Madde Madde İnşaat Yapım Aşamaları

Bir inşaat, boş arsadan anahtar teslime kadar birçok süreç içerir. Öncelikle projenin belirlenmesi ve bu projenin o alana uygun olup olmadığına dair fizibilitenin yapılması önemlidir. İnşaat yapım aşamaları şu şekilde sınıflandırılabilir:

Fikir – Fizibilite – Proje

Bu aşama; fikrin oluştuğu, alan incelenmesinin ve analizlerinin yapıldığı, alana göre fikrin tekrar yapılandırıldığı aşamadır. Yapılan iş kalemleri şu şekildedir:

 • Öncelikle projeyi oluşturan fikir önemlidir. Daha sonra inşaat yapılacak arsanın imar durumu hakkında gerekli bilgilerin tapu kadastro ve belediyelerden alınması gerekir.
 • Buradan alınacak bilgilere ve imar durumuna göre inşaatın analizi yapılır, gelir – gider durumları değerlendirilir.
 • Tüm analizler ve bütçe hesaplamaları, inşaatın yapılabileceğini gösteriyorsa istikamet rölevesi denilen ve mimari projenin temelini oluşturan kroki çizilir. Bu krokide arsanın bulunduğu yer ile ilgili tüm özellikler yer alır.
 • İnşaat sahibinin talepleri ile avan proje hazırlanır. Bu proje, mimari detayların olmadığı, planların, görünüş ve konseptlerin yer aldığı projedir.
 • Detaylar netleştirildikten sonra mimari ruhsat projesi hazırlanır. Bu proje doğrultusunda statik, elektrik, mekanik ve peyzaj ruhsat projeleri oluşturulur.
 • Zemin etütleri incelenir, yapıyı taşıyıp taşıyamayacağı, gerekli güçlendirme uygulamaları tespit edilir.
 • Projeler meslek odalarına onaylatılır.
 • Belediyeden ruhsat alınması için başvurulur ve ruhsat alınır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iş yeri dosyası açılır.
 • Yıkım işlemleri olacaksa belediyeye yıkım, kazı ve teknik sorumluluk taahhüdü verilir, izinler ve ruhsat alınır.
  İşveren mali mesuliyet sigortalarının yaptırılır.

Şantiye Kurulumu ve Kaba İnşaat İşlemleri (Mobilizasyon)

baret

İnşaat başlatılmadan önce inşaatın yapılacağı alan güvenli bir hale getirilmelidir. Ayrıca yapının sahibi -eğer kendisi inşaatçı değilse- inşaat işini bilir kişilere devretmek durumundadır.

 • İnşaat sahibi arsayı müteahhite teslim eder. İnşaat yapılıp iskanı çıkana kadar arsanın kullanım hakkı müteahhittedir.
 • İnşaat alanının belirlenmesi için çevresine geçici çit örülür ya da panel ile çevrilir. Uyarı levhaları ve yazıları asılır.
 • Pano kurulur ve şantiye elektriği getirilir, suyu bağlanır, ön doğalgaz aboneliği gerçekleştirilir.
 • Hafriyatın, belirlenen yere dökülmesi için gerekli izinlerin alınması sağlanır.
 • Zemin güçlendirme çalışmaları varsa bu işlemler başlatılır.
 • İnşaat boyunca devam edecek olan alt yüklenicilerin (taşeronlar) belirlenmesi işlemleri yapılır.
 • Kazı işleri başlatılır. Sıkıştırılmış dolgunun alt kotuna kadar arazi kazılır.
 • Temel altı dolgusu ve drenajı yapılır, grobeton dökülerek izolasyon için düz bir zemin oluşturulur.
 • Bohçalama işlemi başlatılır. Bu işlem, zemin suyunun etkisinden temeli korumak ve cepheden çatıya kadar tüm binayı izole etmektir. Bu işleme her yapıda ihtiyaç olmayabilir.
 • Koruma betonu dökülür. İzolasyonu koruma amacıyla, temel betonun dökülmesinden hemen önce, yüzeye keçe serilir ve beton dökülür.
 • Donatı, beton ve kalıp uygulamaları yapılır. Temel dökülür, inşaat betonarme değil de çelik kolonlar ile yapılacaksa bu uygulama için öncelikli olarak hazırlanması gereken elemanlar yerleştirilir.
 • Betonarme sistemlerde uygulanan kolon ve perde aplikasyonları, kolonların kalıpları, beton dökümleri ya da çelik sistemler için konstrüksiyon montajı yapılır, betonarme yapılarda döşeme kalıbı için iskele kurum işleri gerçekleştirilir.
 • Döşeme elemanlarının montajı yapılır, tüm katlar için bu işlemler tekrarlanır.
 • Cephe duvarının örülmesi ya da kaplama işlemleri gerçekleştirilir.
 • Dış cephe izolasyonu için mantolama işlemi yapılır. (Her binada yapılmayabilir, kendiliğinden ısı yalıtım özelliği varsa o binaların cephelerine yapılmaz. Tuğla, gazbeton ya da betonarme ile oluşturulmuş duvarlara yapılır.)
 • Çatı inşaatı ve su ve ısı izolasyonları yapılarak inşaatın dış etkenlere karşı korunaklı hale getirilmesi sağlanır.
 • İç duvarların yapılması başlanır.

Bina İçindeki İnce Tesisat İşleri

tesisat işleri

Ustaların sanatlarını konuşturmaya başladıkları bölüm olan bu ince tesisat işlerinde çalışmalar şu aşamalarla yürütülür:

 • Kara, ince sıva işlemleri ile alçı ve saten alçı işlemlerinin yapılmasına başlanır.
 • Elektrik ve mekanik iç tesisatın yapılması sağlanır. Bu tesisatlara kablolama, boru yerleştirme işlemleri, panolama, ısıtma – soğutma ünitelerinin montajı gibi detaylar dahildir.
 • Tavana detaylar yapılacaksa (asma tavan gibi) bu işlemler gerçekleştirilir.
 • Tesisat yerleştirilmesi işlemi tamamlandıktan sonra zemin ve duvar kaplama işlemleri yapılır ve şap betonu dökülür.
 • İç mekan boya, kaplama işlemleri yapılır. Mutfakta ya da banyodaki ıslak zemin seramik kaplamaları dahildir.
 • Zemin kaplama işlemine geçilir. Zeminde istenen malzeme her ne ise bu aşamada kaplanır.
 • İç kapı ve doğramalar takılır, boyadaki rötuşlar yapılır, elektrik ve aydınlatma armatürleri takılır, elektrik ve mekanik işlemler için testler gerçekleştirilir.

İnşaat Çevresinin Düzenlenmesi

yol yapım

İnşaat boyunca dış sahadaki beton ve yolların imalatı sürer. Dış sahada yapılan dolgu kontrollü dolgu olarak isimlendirilir. Belli aralıklarla dolgunun sıkışıp sıkışmadığının kontrol edilmesi nedeniyledir. Diğer dış saha işleri şöyle sürdürülür:

 • Altyapının borularla tamamlanması, bu borulara uygun rögar kapaklarının yerleştirilmesi, olası yangınlarda en kolay şekilde söndürme işleminin olması için yangın ve su hattının oluşturulması ve binanın yıldırımdan korunma tesisatının yapılması çalışmaları başlar.
 • Dış saha zemininin düzgünleştirilmesi, saha betonu ya da asfalt dökülmesi, tretuvar, bordür işlemlerinin yapılması, bahçeye duvar, korkuluk gibi ürünlerin konulması ve peyzaj işlerinin yapılması işlemleri devreye girer.
 • Dış sahayı aydınlatma görevi de inşaatı yapan müteahhittedir.

İnşaatın Tamamlanarak Teslim Edilmesi

İnşaatlarda öncelikle geçici kabul yapılır. Bu geçici kabulden sonra mal sahibi yapıyı kullanmaya başlayabilir ancak geçici kabul bir kontrol mekanizmasıdır. Bu süreçte belirlenen eksik maddelerin müteahhit tarafından tamamlanması gerekir. İnşaatın teslim aşamasındaki süreç şöyledir:

 • Kesin kabul yapılması (Geçici kabul eksikleri tamamlanır ve karar verici heyet tekrar toplanarak geçici kabul eksiklerini kontrol ederek kesin kabul tutanağını imzalarlar).
 • Mal sahibi, abonelikleri gerçekleştirir. Sayaçlar takılır, böylelikle şantiye elektriği ve suyu kesilip normal müşteri aboneliğine geçilmiş olur.
 • Teminat teslimleri ayarlanır.
 • Yapı kullanım izni (iskan) alınır.

Bir inşaatın yapılması için en basit süreç anlatımları ile en az 42 adım gerekir. Bazı adımlar birleştirilmiş birkaç işten oluşsa da inşaatın aşamaları, kendi içinde tekrarları da içeren aşamalardır.

Prefabrik Yapıların Kurulum Aşamaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

prefabrik yapı montajı

Prefabrik yapıların pratikliği, daha inşaat aşamasında kendisini gösterir. Prefabrik yapıların inşa aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

Arazi süreci: Bu süreç, genel hatlarıyla geleneksel inşaat süreçleri ile aynıdır. Arsa uygunluğu, üzerine inşaat yapılması için herhangi bir engelinin bulunmaması, tapunun inşaat sahibine ait olması ve belediyeden imar için izinlerin alınmış olması yeterlidir.
Prefabrik yapı üretim süreci: Arazi hakkında tüm analiz ve fizibiliteler yapıldıktan sonra yapıya karar verilir. Bu aşamada prefabrik evprefabrik ofisprefabrik yatakhane gibi prefabrik yapı seçeneklerinden hangisini tercih edeceğinize karar verebilirsiniz. Daha sonra prefabrik yapı üreticisi, tercih ettiğiniz yapı için gerekli malzemelerin imalatına başlar. Fabrika ortamında üretildiği için yapıların hata payı minimum seviyededir.
Zeminin düzeltilmesi: Prefabrik yapının kurulacağı arazide engebeler varsa düzleştirilme yapılmalıdır. Eğer zemin uygunsa direkt olarak beton dökülür ve yapının montajına başlanır.
Prefabrik yapı kurulumu: Fabrikada üretilmiş olan parçalar, uzman kişiler tarafından kısa sürede monte edilir.

Buradan da anlaşılacağı üzere prefabrik yapıların geleneksel betonarme yapılara göre inşaat sürecinde hem zaman hem de maliyet açısından avantajları ve önemli kolaylıkları

×
Update cookies preferences