blog image
2023-05-25 13:03:13

Prefabrik Yapı Elemanları Nelerdir?

Prefabrik yapılar, fabrikada hazırlanan prefabrik yapı elemanları parçalarının birleştirilmesi ile elde edilen yapılardır. Sağladığı pek çok avantajdan dolayı kullanımının her geçen gün yaygınlaştığı prefabrik yapı sistemleri, hızlı, pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyorlar.

Prefabrik yapılar, belli başlı elemanların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarlar. Her bir prefabrik yapı elemanı proje özelinde fabrikada üretilir. Bu proje sahibine, yapının hem teknik hem estetik özelliklerini belirlerken esneklik kazandırır.

Temel prefabrik yapı elemanları temelde 12 adettir:

Kolon: Yapının yükü kolonlar ile temellere iletilir. Tıpkı betonarme yapılarda olduğu gibi prefabrik yapılarda da, kullanılacak kolonların boyut ve kesitleri yönetmelikle belirlenmektedir.

Taşıyıcı Kiriş: Taşıyıcı kirişler, temelli yapılarda olduğu gibi prefabrik yapı elemanları arasında da önemli bir yere sahiptir. Kolonlar dikey kullanılırken, taşıyıcı kirişler de yapının yükünü yatay bir pozisyonda taşırlar. Bu elemanlar yapının yüküne bağlı farklı uzunluk ve kalınlıkta hazırlanabilirler.

prefabrik yapı elemanları montajı

Tali Kiriş: Duvar yükünü taşımakla görevli olan tali kirişler, konstrüktif bir yapı elemanıdır. Bu kirişler en çok tablalı ya da dikdörtgen şekilde üretilirler.

Makas Kirişi: Makas kirişinin en önemli özelliği çatı yükünü taşımasıdır. Öngerme teknolojisi ile oldukça dayanıklı şekilde üretilen bu elemanlar, büyük alanların desteklenmesi için de kullanılır.

Aşık Kirişi: Prefabrike yapılarda kullanılan çatı kaplaması, yapı üzerinde bir ağırlık oluşturur. Bu ağırlığı taşımakla görevli olan elemanlar da aşık kirişidir. Öngerme teknolojisi kullanılarak hazırlanan bu kirişler, uzun yıllar yapının güvenliğini koruyabilmektedirler.

Oluk Kirişi: Prefabrike yapılarda ihtiyaç duyulan su drenajı makaslar aracılığı ile sağlanır. Bu makasları dik yönde birleştiren elemanlara oluk kirişi denmektedir.

Fener Çatı Kirişi: Çatının aydınlatılması ve havalandırılması görevini üstlenen fener çatı kirişleri, oluk kirişi gibi makaslara monte edilerek kullanılır.

Kreyn Kirişi: Kreyn kirişleri, vinç kullanılması gereken koşullarda, vincin yapıya monte edilebilmesi için kullanırlar. Vincin aks açıklıklarına göre tasarlanır ve vinç kapasitesine ve bağlı olarak öngermeli ya da standart olarak üretilirler.

prefabrik ev inşaatı

Cephe Paneli: Hazırlanan prefabrike yapının daha estetik görünebilmesi için kullanılan cephe panelleri, ses ve ısı izolasyonu özellikleri de taşıyabilmektedirler.

TT Plak Döşeme Paneli: Çok katlı yapılarda, katların birbirinden ayrılmasını sağlayan ve aynı zamanda taşıyıcı görevi gören TT plak döşeme panelleri de öngermeli olarak üretilmektedirler

Boşluklu Döşeme Paneli: Boşluklu döşeme paneli de katları birbirinden ayıran ve yükleri taşıyıcı kirişlere paylaştıran bir yapı elemanıdır. Öngermeli olarak üretilmektedir. Boşluklu döşeme paneli üretiminde ağırlığa göre boşluk oluşturulur. Ağırlık ne kadar fazla ise panelde o kadar boşluk fazla bulunur.

U Plak Döşeme Paneli: U plak döşeme panelleri de katları birbirinden ayırmak ve yükleri kirişlere iletmek için kullanılan prefabrik yapı elemanları arasında yer alır.

Prefabrik yapılar bu elemanlar kullanılarak tek, iki ya da üç katlı şekilde inşa edilebilirler. Prefabrik yapılar geçici ve kalıcı şekilde üretilmektedir. Geçici yapılar daha çok çelik ve ahşap malzemelerden üretilirken, kalıcı prefabrik yapılar genellikle betonarme olarak inşa edilir.

Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları Nelerdir?

Betonarme prefabrik yapılar, uzun yıllar boyunca güvenle kullanılabilecek yapılardır. Bu yapıları oluşturan elemanlar da fabrika ortamında üretilmektedir.

Betonarme prefabrik yapı elemanları 14 adettir:

Soket: Betonarme prefabrik yapılarda açılan temellere kolonların bağlanabilmesi soketler sayesinde mümkün olmaktadır. 50×50, 40×60, 60×60, 70×70 ya da 80×80 boyutlarında üretilebilen bu eleman yapımında kaliteli beton kullanılır.

Kolon: Dikey şekilde prefabrik yapılara yerleştirilen kolonlar; ana taşıyıcı, arakat ve rüzgar kolonu olmak üzere üçe ayrılırlar. Kolonlar, projeye bağlı olarak istenilen boyutlarda üretilebilmektedir.

Delta Tipi Makas Kirişi: Kirişler yatay şekilde yapılara monte edilirler. Delta tipi makas kirişleri büyük desteksiz alanların taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca çatı eğimi de bu yapı elemanları sayesinde oluşturulmaktadır.

T90 Tipi Kiriş: T90 tipi kirişlerin amacı da büyük boşlukların desteklenmesini sağlamaktır. Yatay taşıyıcı elemanlar arasında yer alan T90 tipi kirişler, donatı çeliği kullanılarak üretilirler.

modüler yapı

I Tipi Kiriş: I tipi kirişler de donatı çeliğinden imal edilen ve büyük boşlukların desteklenmesi için kullanılan betonarme prefabrik yapı elemanları arasında yer alır. I tipi kirişler öngermeli olarak da üretilebilirler.

Aşık Kirişi: Aşık irişleri çatı kaplamasını taşırlar ve yatay elemanlar arasında olmasına rağmen, makaslara dik şekilde monte edilirler.

Oluk Kirişi: Makaslara dik yönde monte edilen bir diğer yapı elemanı da oluk kirişidir. Yapılardaki yağmur suyu bu kirişler sayesinde drene edilir.

Döşeme Kirişi: Prefabrik betonarme yapı elemanları arasında önemli bir yere sahip olan döşeme kirişi, ara katı olan yapılarda kullanılmaktadır. Döşemeleri taşıyan bu ana kirişler öngermeli olarak üretilmektedirler.

Kreyn Kirişi: Yapıda vinç kullanımına olanak sağlamak amacıyla kreyn guselerine monte edilirler. Projenin büyüklüğüne bağlı olarak farklı boyutlarda üretilirler. Standart ya da öngermeli şekilde imal edilebilirler.

Sundurma Kirişi: Desteksiz büyük boşlukları taşımaya yarayan bu kirişler, bina dışında monte edilir. Sundurma kirişleri, yatay taşıyıcı prefabrik betonarme yapı elemanları arasında yer alır.

Çatı Fenerliği: Çatı aydınlatma ve gün ışığından faydalanma gibi amaçlar için kullanılan çatı fenerliği de betondan üretilen bir yapı elemanıdır.

Betonarme Cephe ve Duvar Paneli: Yapının dış cephesinde kullanılan bu elemanlar, prefabrik yapı elemanları arasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu elemanlar sayesinde hem ısı ve ses yalıtımı yapılır hem de yapıya estetik bir görüntü kazandırılır.

Betonarme Çevre Düzenleme Elemanları: Drenaj kanalları, çit ve çit direkleri, oturma bankları, bordürler, su olukları, çiçeklikler vb. betonarme çevre düzenleme elemanları arasında yer almaktadır. Bu elemanlar yapıyı daha kullanışlı bir hale getirmek ve yapıya daha estetik bir görünüm vermek adına hazırlanmaktadır.

Yapay Resifler: Yapay resifler prefabrik betonarme yapılardan bağımsız olarak, erozyona uğramış ya da sörf gibi deniz sporlarının geliştirilmesi için alan oluşturulmuş bölgelerin onarılmasında kullanılmaktadır. Yapay resifler ihtiyaca bağlı ebatlarda üretilmektedir.

Prefabrik Yapı Sistemleri Nelerdir?

prefabrik bina

Kolay imal ve hızlı monte edilme özellikleri sayesinde oldukça sık tercih edilen prefabrik yapı sistemleri günümüzde pek çok alanda yaygın şekilde kullanılmaktadırlar.

Bazen inşaat çalışanlarının konaklaması ya da malzemelerin korunabilmesi için geçici olarak kurulan bu sistemler, ev ya da fabrika şeklinde, kalıcı yapılar olarak da karşımıza çıkabilirler. İşte en sık kullanılan prefabrik yapı sistemleri:

Bu yapı sistemleri, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, cam ve boya dâhil olacak şekilde teslim edilirler. Ayrıca konaklama veya depolama için hızlı, düşük maliyetli ve dayanıklı bir çözüm olan prefabrik sistemlere ait parçaların nakliyesi, tır, gemi ya da uçak gibi araçlar ile kısa sürede sağlanabilmektedir.

Prefabrik ve prefabrik betonarme yapı sistemleri konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz Villa Yapı, uzun yıllar kullanabileceğiniz sağlam ve estetik yapıları sizin için hazırlıyor.

Prefabrik Yapıların Özellikleri Nelerdir?

metropol konteyner

Prefabrik yapı dendiğinde akla genellikle ev gelir ancak prefabrik yapılar, pratik oluşları ve düşük mâliyetleri dolayısıyla pek çok alanda kullanılmaktadırlar. Artık prefabrik okullar, fabrikalar, ofisler, tuvaletler görmek mümkün. İşte temelli betonarme yapılara göre avantaj sağlayan prefabrik yapı özellikleri:

  • Prefabrik yapıların parçaları, istenilen ebat ve şekillerde fabrika ortamında üretilmektedir. Üretilen bu parçalar tıpkı bir yapboz gibi pratik bir şekilde monte edilebilirler.
  • Prefabrik yapılar, diğer yapılara nazaran son derece ekonomiktirler.
  • Oldukça kısa sürede üretilen parçalar hızla birleştirilerek kısa sürede kullanıma hazır hale gelirler.
  • Prefabrik yapılar her ne kadar yazlık bir tercih olarak görülüyor olsa da, aslında her mevsim kullanıma uygun şekilde hazırlanmaktadırlar.
  • Prefabrik yapı özellikleri arasında avantajıyla en çok öne çıkan özellik, yapıların istenilen noktaya kolayca taşınabiliyor olmalarıdır. Prefabrik yapıların uluslararası nakliyeleri dahi düşük maliyetlerle ve kısa sürede gerçekleşebilmektedir.
  • Prefabrik yapıların deprem, sel, su taşkını ya da yangın gibi doğal afetlere olan mukavemetleri oldukça yüksektir. Bu yüzden afet bölgelerinde, özellikle acil durumlarda en çok tercih edilen sistemlerdir.
  • Prefabrik yapılar, temelleri olmadığı için, betonarme yapılar için alınması gereken pek çok izinden muaftırlar. Bunların başında imar izni gelir. Prefabrik yapıların belli bir alana kurulması için izin gereklidir ancak bu bölgenin imarlı olması beklenmez. Prefabrik betonarme yapı sistemleri için ise temelli betonarme yapılarınkine benzer bir izin süreci takip edilmelidir.
  • Prefabrik yapılar çevreci çözümlerdir.

Villa Yapı olarak kısa ya da uzun süreli prefabrik ihtiyaçlarınıza için projeye özel geliştirdiğimiz prefabrik yapı sistemleri ile sizlere avantajlı konaklama, çalışma ve depolama çözümleri sunmaktan mutluluk duyarız. Yurt içi ya da yurt dışı projeleriniz ile ilgili teklif almak için şimdi bizimle iletişime geçin!


×
Update cookies preferences