blog image
2023-08-07 13:56:52

İmarsız Arsaya Prefabrik Yapı Yapılır Mı?

Prefabrik yapı inşa etmek için ilk ihtiyaç, doğru koşulları sağlayan bir alandır. Prefabrik yapı için arsa seçimi, bu yapıların hangi arsa üzerine kurulabileceği ve resmî işlemlerin neler olduğu bu aşamada önemlidir.

Farklı özelliklere sahip arsalar üzerinde kurulması mümkün olan bu tarz temelsiz yapıların resmiyet kazanmaları ve ruhsat alabilmeleri için kurulumlarının bazı kurallara bağlı olarak yapılması gerekir.

Çünkü arazi üzerine izinsiz bir prefabrik yapı kurulduğunda ileride problem yaşanabilir. Prefabrik yapı kurulumu için arazi arama aşamasındayken, satın alım işleminden önce arazinin doğru koşulları sağladığından emin olunmalıdır.

İmarsız arazi olarak anılan tarla, bağ ve bahçe statüsündeki topraklar, üzerine yapı kurulmasına izin verilmediğinden en büyük sorunu oluşturur. Peki, imarsız arsa üzerine prefabrik yapı yapılabilir mi? Hangi şartlarda yapılabilir?

Prefabrik Yapı İçin Arsa Özellikleri Neler Olmalıdır?

Yeni satın alınan ya da hali hazırda sahip olunan imarsız bir tarla üzerine prefabrik yapılmasına belirli koşullar altında izin verilebilir. Sit ve tarım alanı statüsünde olan yerler için temelsiz ve kulübe tarzında inşaatlara, uygun şartlar sağlandığı takdirde izin veren mevzuat bulunur.

kadastro planı

Söz konusu uygulamaya, toprağın kazılmasını gerektirmese dahi normal bir inşaat muamelesi yapılır. Arazi kullanım hakkını kaybetmemek için devlet eli ile haklar güvence altına alınmıştır ve belli şartlar altında yapılaşmaya izin verilir. İmarsız arsa üzerine prefabrik yapı için arsa şartları şöyle sıralanır:

 • Ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmaması ve ekstra bir uygulama gerekmemesi için aranan ilk şart, arazinin yola cephe bir konumda olmasıdır. Çünkü devlet, imarı olan her yapı için yol, elektrik ve su ihtiyacını karşılayacak altyapıyı inşa etmek zorundadır.
 • İnşaata başlanmadan önce elektrik, su ve kanalizasyon sistemi için gerekli altyapının bulunması ve son kontrollerin yapılması da şartlar arasındadır.
 • İmar kanun ve yönetmeliklerinde açık bir şekilde yola cephe olması gerektiğinden bahsedildiği için bu sorun çözülmediği müddetçe yapılaşma izni alınamaz. Geçit hakkı gibi yönetmelikler baz alınarak yol sağlanırsa ilk şart karşılanmış olur.
 • Kadastro cephesi bulunan imarsız arsalarda belirli bir limit dahilinde imar izni verilir. %5 olarak belirlenen bu oran, 250 metrekareden büyük yapılaşmaya izin verilmediğini anlatır.
 • Gelecekte bölge için planlanan bir projenin olması da inşaatın akıbeti için sorun teşkil edebilir. Belediye ve gerekli mercilerden arsa üzerindeki dava, proje ve benzeri durumları sorgulayarak önlem alınabilir.
 • Arsanın tamamı için nitelik değişikliği talebinde bulunulduğunda arsa imara uygun ise inşa izni istenebilir.

İmarsız Arsada Prefabrik Yapı İçin Ruhsat İşlemleri

yapı ruhsatı almak için gereken evraklar

250 metrekareye varan ölçüde bir prefabrik yapı için izin almak istiyorsanız öncelikle mevzuata hakim olmalısınız.

Prefabrik yapıların inşası İmar Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan hükümlere bağlanmıştır. Bu yapılar standart inşaatlar ile aynı şekilde değerlendirilir; boyut, taşınabilirlik, temelsizlik ve inşa teknikleri nedeniyle istisna olarak görülmez. Dolayısıyla prefabrik ve standart inşaat arasında ayrım gözetilmeden aynı kanun hükümleri uygulanır.

Görüldüğü üzere yapılarda ekstra bir ayrıcalık söz konusu değildir ve izin alınması gerekir. Arsa ve planlanan yapının türüne göre gerekli belgelerde değişiklik olabilir. Gerekli belge ve bilgi için her daim belediyeler ile iş birliği içerisinde olunmalıdır.

Yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlamak cezai işleme tabi olduğundan bu adım asla atlanmamalı, detaylı olarak yapı türüne göre ihtiyaçlar incelenmelidir.

Prefabrik Yapı İçin Arsa Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

prefabrik yapı için arsa

İnşası planlanan yapı için yeni arsa arayışındayken bazı noktalara dikkat ederek seçim yapmak, maddi kayıp yaşamaktan koruyabilir. Seçim aşamasında ilk dikkat edilmesi gereken konu bütçedir.

İmarlı ve imarsız olarak iki farklı nitelikte toprak üzerine de yapılabilen prefabrik yapı için arsa fiyatları değişkendir. Arsanın imarlı olup olmaması ya da gelecekte niteliği değiştirilmeye uygun oluşu fiyatını etkiler.

 • İmarlı arsalar, üzerine farklı türde bina inşa edilmesine izin verir. İzinler; konut, ticaret ve turizm imarı gibi farklı cinslere sahiptir. İnşa edilmesi istenen yapı türüne göre izinler arasında değişime gitme imkânı vardır.
 • İmarsız arsalar ekip biçmeye uygun olan toprak parçalarıdır. Tarım faaliyetlerini korumak adına üzerinde yapılaşmaya, belirli şartlar sağlandığı takdirde %5 oranında izin verilir. Genellikle tarla sahibinin kişisel kullanımı, işçi konaklaması ya da barınak tarzında yapılaşma için inşaat gerekir.

Arsa seçimi yaparken altyapı ve yol gibi şartların sağlandığından emin olmak gerekir. Satın alma işleminden sonra imar çıkıp çıkmayacağını sorgulamak risk almaktır ve olumsuz durumlarda sorun içinden çıkılamaz hale gelebilir. Her daim seçilen arsanın belediyeden sorgulanması ve yerinde canlı görülmesi tavsiye edilir.

İmarlı veya İmarsız Arsada Prefabrik Yapının Avantajları Nelerdir?

 • İmarsız bir arazinin sonradan niteliği değişebilir ya da kamulaştırılabilir. Bu durumda sökülüp taşınabilir olan prefabrik yapılar başka bir alana kurulabilir. Nitelik değişimi ve kamulaştırma işlemlerinde taşınabilirlik avantajı sağlar.
 • Uygun prefabrik fiyatları, birden fazla yapıya ihtiyaç duyulduğunda avantajlıdır. Sökülüp farklı bir alana taşınabilir ve toprağa bağımlı olmadan kullanımda süreklilik getirisi vardır.
 • Yalıtım konusunda başarılı materyallerin kullanılması ile zorlu kış geçiren şehirlerde ve yüksek kesimlerde kullanıma uygun olur.
 • Prefabrik yapıların deprem dayanıklılığı konusundaki başarısı güvenlik ihtiyacını karşılarken olası risklere karşı önlem almayı sağlar.
 • Kısa sürede inşa edilmesi ve tekrar sökülebilmesi ile vakit kazandıran bir uygulamadır.
 • Ekstra bir temel ihtiyacı bulunmadığından sadece grobeton üzerine inşa edilebilir, şantiye kirliliği oluşturmaz.
 • Prefabrik Yapı ve Konteyner Yapı Kullanım Alanları

  prefabrik ofisler

Konutun yanı sıra farklı yapı türleri de imarsız arsa üzerine kurulmak istenebilir. Özellikle tarım amaçlı kullanılan arazilerde birçok farklı nitelikte ve sayıda yapı gerekebilir.
Tarım ile ilgilenen şirketlerin sahip olduğu işçilerin konaklama ihtiyacını karşılaması gerekir.

Prefabrik olarak mevsimlik ve daimi işçilerin konaklaması için barınak yapılabilir. Bu durumda işçilerin konaklaması amacıyla şantiye içi yapılara benzer prefabrik tasarımlar tercih edilir.
Çoklu işçi konaklaması ihtiyacı nedeniyle toplu yapılaşmanın en çok gerektiği sektörlerden biri de inşaattır.

Taşınabilir konteyner ile prefabrik yapılar yeniden ve başka yerde kullanıma uygun olduğundan sektörel gereksinimi avantajlı şekilde karşılar.

Çoklu konaklama yapılan alanlarda işçi sağlığı ve güvenliği için tuvalet ve duş bulunması zorunludur. Metropol kabin anlayışı ile inşa edilen tuvalet ve duşlar ile bu gereksinim çözülebilir. Benzeri bir diğer ihtiyaç olan mutfak alanları da konteyner ve prefabrik yapılarla kısa süre içerisinde kurulur.

İş ve tarım alanı faaliyetleri süresince kullanılan malzemelerin saklanması ve emniyete alınması için kabin tipi kulübeler kullanılabilir. Yönetici ofisleri ve benzeri idare alanı için de kabin sık sık tercih edilir.

Birçok avantajı nedeniyle firmalar tarafından sık tercih edilen taşınabilir nitelikteki yapılar, boyutu ve özelliğine bakılmaksızın imar iznine tabi tutulur. 10 metrekarelik bir kabin ve 250 metrekarelik konut arasında bir ayrım bulunmaz.

İmarlı ve imarsız arsa üzerine kurulması planlanan yapı gruplarına uygun fiyat ve üstün kalite avantajı ile sektörün öncüsü Villa Yapı’dan ulaşabilir, prefabrik ve konteyner modellerini inceleyebilirsiniz.


×
Update cookies preferences