blog image
2023-05-25 13:17:30

Yeşil Bina Nedir? Yeşil Bina Özellikleri Nelerdir?

Hayatta kalmamız için gerekli olan bazı doğal kaynaklar hızla tükeniyor. Bu durum nedeniyle bugün yeşile odaklanan çok daha fazla insan bulunuyor. Yeşil binalar; iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan sürdürülebilir kentsel gelişimin de önemli bir parçası.

Peki yeşil bina nedir, ne gibi özelliklere sahiptir? Prefabrik ve konteyner yapı uzmanı Villa Yapı olarak bu içeriğimizde zihninizden geçen soruları yanıtlayacağız.

Yeşil Bina Nedir?

Yeşil bina; çevre üzerinde olumsuz etkisi az olan ve bakım maliyeti düşük, daha sağlıklı binalar üreten, kaynakları verimli kullanan bir inşaat yöntemidir. Sürdürülebilir bina, yüksek performanslı bina ve yeşil inşaat gibi isimlerle de bilinen yeşil bina terimi; temelde aynı şeyi tanımlamak için birbirinin yerine kullanılır.

Yeşil binalar, en yüksek LEED sertifika standartlarını karşılayacak şekilde inşa edilebilirler. LEED sertifikalı modüler binalar kaynak açısından verimlidir. LEED binaları daha az enerji ve su kullanır; sera gazı emisyonlarını azaltır. Ayrıca ekonomik bakımdan da tasarruf sağlar.

sürdürülebilir yapı

İdeal yeşil bina, proje sahasının etrafındaki doğal çevrenin çoğunu korumanıza izin verecek bir bina projesi olmalıdır. Bu anlamda inşaat ve işletme; ilgili herkes için sağlıklı bir çevreyi teşvik ederek, binanın içindeki ya da çevresindeki arazi, su, kaynaklar ve enerjiyi bozmamalıdır.

Herhangi bir bina, ev, ofis, okul, hastane, toplum merkezi yeşil bina özelliklerini içermesi koşuluyla yeşil bir bina olabilir.

Yeşil Bina Özellikleri Nelerdir?

Yeşil inşa etmenin çevreyi korumak için daha yüksek maliyetler üstlenmek anlamına geldiğine dair yaygın bir yanılgı hakimdir. Aslında yeşil tasarım mükemmel bir finansal karardır: Bir binanın yaşam boyu sahip olma maliyetini düşürürken çevresel ayak izini de azaltır. Yeşil binaların diğer bazı özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Bina yüzey ve duvarlarında bulunan hava sızdırmazlığı ve buhar bariyeri; nemi uzak tutarak, binayı daha serin hale getirir. Bu sayede klima gibi elektrikli sistemlerin binayı soğutmak için daha az çalışmasını sağlar ve elektrik maliyetlerini düşürür.

Güneş ısı kazanç katsayısı; camdan giren ve bir bina içinde ısı olarak salınan güneş radyasyonu miktarıdır. Bu miktar ne kadar az olursa, o kadar az güneş ısısı iletir, bina o kadar soğuk olur. Bu da aynı şekilde yine elektrik maliyetlerini düşürür.

yeşil şehir ikonu

Entalpi çarkı adı verilen bir cihaz, içeriden soğutulmuş havayı geri kazanır ve bu harcanan havanın serinliğini dışarıdan gelen taze havayı soğutmak için kullanır. İşlem ayrıca havanın nemini dışarıdan alır. Bu da, iç mekan hava kalitesini iyileştirmenin ve iklimlendirme sistemleri tarafından tüketilen enerjiyi azaltmanın uygun maliyetli bir yoludur.

Gün ışığı kontrollü aydınlatma sistemlerinde gün ışığını algılayabilen sensörler bulunur. Gün boyunca, güneşten yeterince ışık geldiği için sensör ışıkları kapatır ve güneş battığında, sistem ışıkları tekrar açar. Bu sayede gündüz yapay aydınlatma kullanımı azaltılır. Bina sakinlerinin ihtiyaç olmadığında ışıkları kapatmayı unuttuğu durumları da önler.

Doluluk sensörleri, sadece odadaki insanları algıladığında açılır. Bu teknoloji aynı zamanda, yalnızca üzerlerine binecek insanlar olduğunda devreye giren yürüyen merdivenlerde de bulunabilir.

En yeni musluklar ve sifon mekanizmaları aynı şeyi yapmak için daha az su kullanır. Yeşil yapılar, yağmur suyunu yakalar ve daha sonra büyük kaplarda depolar. Bu sular, daha sonra tesisleri sulamak, tuvaletleri yıkamak veya soğutma kulelerini beslemek için kullanılabilir.

bitki yaprağı

Malzeme geri kazanım tesisi; binaların çöpünü biyolojik olarak parçalayan, geri dönüştüren veya geri dönüştürülemeyen özel ve tehlikeli atıkların ayrıldığı yerdir. Ortaya çıkan atıklar kompostlaştırılarak binanın bitkileri için gübre olarak kullanılabilir.

Yeşil binaların asfaltsız alanının önemli bir kısmı bitki örtüsüne ayrılır. Bu, kentsel alanlarda çok yaygın olan beton yüzeylerin güneşten ısıyı emerek çevreye yaydığı ısı ile oluşan kentsel ada etkisinin azaltılmasına katkıda bulunur. Bitkiler ayrıca yağmur suyunun bir kısmının emilmesine de yardımcı olur.

Yeşil binaların tasarımı, inşaatı ve işletme uygulamalarının; ekosistemler ve su kaynakları üzerinde minimum etkisi olmalıdır. Sürdürülebilir siteler; doğal habitatı korumalı, kirliliği ve doğal kaynakların kullanımını azaltmalı ve doğa ile etkileşimi kolaylaştırmalıdır.

Yeşil inşaat geniş bir konudur ve birçok özelliği mevcuttur. Burada proje koşullarına da bağlı olarak çok daha iyi sonuçlar elde edilmesi sağlanır.

Yeşil Binanın Faydaları Nelerdir?

Daha yeşil yapılar yaratmada mevcut uygulamaları tamamlamak için sürekli olarak geliştirilen yeni teknolojilerle; yeşil binaların faydaları çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar gibi 3 başlık altında değerlendirilebilir. Yeşil uygulamaları benimseyerek çevresel ve ekonomik performanstan maksimum düzeyde yararlanabiliriz.

Yeşil inşaat yöntemleri, çevre dostu tasarım ve inşaat ile entegre edildiğinde en önemli faydaları sağlar. Yeşil binanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Çevresel Faydalar

 • Su ve enerji israfını azaltır.
 • Doğal kaynakları koruyarak, su ve hava gibi kaynakların kalitesini arttırır.
 • Biyoçeşitliliği ve ekosistemi korur.
 • Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanır.
 • Kirliliği ve atıkları azaltmak ve ayrıca malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak için önlemler alır.
 • Kullanılan malzemeler toksik değildir, etik ve sürdürülebilirdir.
 • Tasarımında ve inşasında çevre göz önünde bulundurulur ve değişen çevreye uyumu sağlanır.

yeşil bina nedir

Ekonomik Faydalar

 • Maliyetleri düşürür ve değeri arttırır.
 • Kullanıcı verimliliğini arttırır.
 • Yeşil bina, sadece çevre için değil, aynı zamanda daha sağlıklı, daha mutlu ve daha üretken yaşamları destekleyen binalar
 • yaratmaya odaklanır. Bunlar; enerji ve su verimliliği yoluyla kiracılar veya haneler için elektrik faturalarında maliyet tasarruflarını da içerir.
 • Diğer yeşil ürün ve hizmetler için bir pazar yaratır.
 • Yeşil bina operasyonları, malzeme ve su geri dönüşümünü teşvik eder ve ayrıca gayrimenkul yatırımı yapanlara getiri sağlar.

Sosyal Faydalar

 • Yaşam kalitesini arttırır. Yeşil binaların tasarım, inşaat ve işletmesinde; kullanıcıların yaşam kalitesi göz önünde bulundurulur.
 • Sağlığı ve konforu iyileştirir.
 • Yerel yapı üzerindeki yükü en aza indirir.

Prefabrik Yapıların Yeşil Bina Olması İçin Gerekenler Nedir?

prefabrik yapı montajı

Prefabrikasyon ve sürdürülebilirlik harika bir uyum gösterir. Hem prefabrik yapı hem de yeşil bina, tüm bina yaşam döngüsü boyunca işleyen sistematik yaklaşımlardır.

Prefabrik yapı, yeşil hareket için doğal bir ortaktır. Yeşil uygulamalar kullanılarak tasarlanan ve inşa edilen prefabrik binalar, sanayileşmenin gerçek faydalarını, enerji tasarrufunun etkinliğini, işletme ve bakımın verimliliğini sağlayabilir.

 • Prefabrik yapıların yeşil bina olabilmesi için belli standartları karşılaması gerekir. Bunlar:
 • Enerji, su ve diğer kaynakların verimli kullanımının sağlanması.
 • Yenilenebilir enerji (güneş enerjisi) kullanımının yaygınlaştırılması.
 • Atık azaltma önlemlerinin uygulanarak, kirliliğin azaltılması.
 • İç ortam hava kalitesinin arttırılması.
 • Çevrenin dikkate alınması.
 • Prefabrik yapının çevreye uyum sağlayan bir tasarıma sahip olması.

Son yıllarda prefabrike sistemler uygun maliyetli ve sürdürülebilir konut çözümleri üretir. Ayrıca minimum zaman kullanımı ve yüksek üretkenlik ile son derece etkili, hızlı konut sağlama hizmetleri de sunar.

Gelişmiş inşaat teknolojisi, mühendislik yeniliği ve üretim hatlarının geliştirilmesi; prefabrikasyonun zamanını, maliyetini ve kalitesini önemli ölçüde iyileştirir.

Prefabrikasyon; çevresel bağlam üzerindeki hafifletilmiş etkilerin yanı sıra, nihai ürünün kalitesi ve satın alınabilirliği nedeniyle başta Japonya, Çin, Singapur gibi gelişmiş ülkelerde ve İskandinav ülkelerinde olmak üzere dünya çapında fark edilir şekilde yaygınlaşır.

Örneğin İsveç, şehir planlama ve konut alanlarında ‘Prefabrikasyona Geri Dön’ yaklaşımını yaygın olarak benimseyen ülkelerden biridir. Hassas teknolojiler kullanılarak tasarlanan ve inşa edilen modüler veya prefabrik yapılar; yeşil bina standartlarına ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Konteyner Yapıların Yeşil Bina Olması İçin Gerekenler Nedir?

prefabrik yapı kurulumu

Konteynerlerin yapı malzemesi olarak keşfi, çevreye ve refaha fayda sağlar. Üstelik konteynerler daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra uygun şekillerde üretildiğinde karbondioksit emisyonlarını da azaltır.

Konteyner; ev, ofis ve ticari bina gibi kullanım alanlarından dolayı inşaata ve çevreye sağladığı faydalar nedeniyle mimari bir çözüm olarak, yeşil bina adı altında değerlendirilebilir. Konteyner yapıların yeşil bina olarak değerlendirilmesi için gereken başlıca şartları ise şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Konteynerleri varsa orjinal döşemelerindeki toksik kimyasallardan arındırmak.
 • Yapım aşamasında toksik olmayan sızdırmazlık astarı kullanmak.
 • Yalıtım kapasitesini iyileştirmek.
 • Güçlendirilmiş bir çatı oluşturmak ve su akışının doğru bir şekilde olmasını sağlamak.
 • Karbon emisyonunu azaltmak.
 • Doğal kaynakları korumak.
 • Atık malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü sağlamak.
 • Toksik olmayan, etik ve sürdürülebilir malzemeleri kullanmak.
 • Yerleştirmede çevreyi ve yaşam kalitesini dikkate almak.
 • Değişen koşul ve ortama uyum sağlayan bir yapı yaratmak.
 • Kaynakların verimli kullanımı sağlamak.

Konteynerlerin maksimum potansiyel sürdürülebilirliklerini elde etmek için yukarıda belirttiğimiz maddelere uygun planlanması gerekir.

Neden Yeşile Dönmeliyiz?

sürdürülebilir mimari örneği çatısı bitkilerle kaplı büyük bir bina

Binalar muazzam bir karbon emisyonu kaynağıdır. Aynı zamanda iyileştirme için önemli bir alana sahip olduğumuz yerlerdir. Çoğu insan, yeşile dönerken karbon ayak izlerini azaltabileceğini ve aslında çevreye yardım eli uzatabileceğini fark eder.

İster inşaat yapıyor, ister satın alıyor veya kiralıyor olun, kişisel emisyonları mümkün olduğunca en aza indirmenize yardımcı olabilecek adımlarda size yol gösterebiliriz. Yeşil bir ev genellikle finansal tasarruf ve yaşam kalitesinin artması anlamına gelir. Ve her şey makul bir yerde, makul büyüklükte bir ev ile başlar.

Sonuç olarak yeşil binalar, sürdürülebilir mimaride, yapılaşmada ve çevrenin korunmasında etkin bir rol oynamanın dışında aynı zamanda alıcılarına ve diğer tüm insanlara da pek çok fayda sağlar. Daha düşük kullanıcı ve bakım maliyetlerine karşın daha fazla konfor, daha sağlıklı yaşam kalitesi, daha uzun ömürlü kullanım imkânı sunması yeşil binaların en temel hususlarıdır.

Villa Yapı; prefabrik konutlar, ofis binaları, sosyal tesisler, deprem evleri, hafif çelik yapılar, çelik konstrüksiyon yapılar ve konteynerlerin sürdürülebilir tasarımı ve imalatı için ülkemizin güvenilir kalite işaretidir.

Sektördeki 22 yıllık deneyimimiz, alanında yetkin ve tam donanımlı personelimiz ile kaliteli, güvenilir ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla yapılarınızda geniş ürün grubumuzla sizlere en doğru çözümleri sunmak için buradayız. Yeşile geri dönüşe doğru projeleriniz için Villa Yapı’yı seçmenin avantajları hakkında bizimle iletişime geçerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

×
Update cookies preferences